Međunarodni projekti

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

Glavni cilj projekta je smanjenje okolišnih rizika povezanih sa slučajnim onečišćenjem voda i poplavama, posebno onih s potencijalnim prekograničnim utjecajem. To će se omogućiti poboljšanom suradnjom ključnih aktera i zajednički razvijenim operativnim sustavom za aktiviranje protokola upravljanja nesrećama u slivu rijeke Save.

28.07.2022.

Projekt je usmjeren na rješavanje zajedničkih izazova Hrvatske i Slovenije u području odgovora na prirodne hazarde (potresi, poplave, klimatske promjene) koji utječu na tzv. kritičnu infrastrukturu (nasipi za obranu od poplava, mostovi, prometna infrastruktura, hidroelektrane).

28.07.2022.

Projekt „DAREFFORT - Jačanje suradnje na području prognoziranja poplava na Dunavskom slivu“ omogućuje učinkovitiju zaštitu od poplava kroz razmjenu podataka u stvarnom vremenu među 12 država dunavskoga sliva

24.06.2022.

Projektom je obuhvaćeno poplavno-inundacijsko područje rijeke Mure na mađarsko-hrvatskoj dionici rijeke Mure koje je od zajedničkog interesa, a ukupne duljine 48 km

22.01.2022.

Projekt pod nazivom „Adaptation to Saltwater Intrusion in Sea Level Rise Scenarios, ASTERIS“ („Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora“) se provodi u sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020)

17.07.2019.

U sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020) odabran je projekt (tip projekta Standard) pod nazivom „Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš u priobalnim područjima“

08.07.2019.

Prodor morske vode u priobalnim vodonosnicima predstavlja problem na svjetskoj razini koji je, između ostalog, uzrokovan prekomjernim iskorištavanjem vodonosnika za ljudske aktivnosti

03.07.2019.

SIMONA je europski projekt sufinanciran od strane Europske unije u okviru financijskog instrumenta Interreg Danube Transnational Programme (DTP) kao jednog od ciljeva europske kohezijske politike

30.01.2019.