Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Stručni nadzor - Radovi na rekonstrukciji sa izmještanjem javnih kanala južno od upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • JN 2022-623 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Izmjena poziva na dostavu ponude JN 2022-623 od 21.09.2022.

Konzervatorski elaborat za zahvat – „Zaštita naselja Kraljeva Velika“

 • JN 2022-678 Poziv za dostavu ponude.pdf

Izmjena projektne dokumentacije uređenja bujice Smoljevac u Kaštel Sučurcu

 • JN 2022-532 Poziv za dostavu ponude.pdf

Licence za AutoDesk proizvode

 • JN 2022-38 Poziv za dostavu ponude.pdf

Licence za antivirusne programe

 • JN 2022-37 Poziv za dostavu ponude.pdf

Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat „Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci ( 750 m ) “

 • JN 2022-670 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • PZ Analiza usklađenosti nasip Mlaka 750 m.pdf

Održavanje postojećeg sustava za upravljanje softverskom imovinom

 • Poziv_za_dostavu_ponuda_JN_2022_35.pdf
 • Troskovnik_JN_2022_35.xlsx

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Zadar

 • JN 2022-61 Poziv za dostavu ponude_0.pdf

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat "Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965   "

 • Poziv za dostavu ponuda.pdf

Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvatt Izgradnja akumulacije Polojac  “

 • JN 2022-667 Poziv za dostavu ponuda J.pdf