Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Bukevje

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Bukevje pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Donje Bukevje - Strmec Bukevski.